Legislatie ARSVOM

 • OG. nr. 33/2004 - legea infiintarii ARSVOM;
 • Legea nr. 337/2004 - lege ce completeaza OG nr. 33/2004;
 • H.G nr. 893/2006 pentru modificarea Hot?rârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului na?ional de preg?tire, r?spuns ?i cooperare în caz de poluare marin? cu hidrocarburi;
 • H.G nr. 1022 din 25 iunie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Interventii si Salvare Navala - ARISN;
 • HG nr. 665/2008 hotarare pentru stabilirea nominala si pe portiuni a cailor navigabile interioare ale Romaniei;
 • HG nr. 741/2008 privind Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta in cazul accidentelor de aviatie civila;
 • Conventia internationala privind cautarea si salvarea pe mare, publicata pe 27.04.1979;
 • Legea nr. 74/2006 privind completari la Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval;
 • Legea nr. 74/2006 privind completari la Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval;
 • OG nr. 42/1997 privind transportul maritim pe caile navigabile interioare;
 • OUG nr. 130/2007 privind modificari si completari la Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al m?rii teritoriale, al zonei contigue ?i al zonei economice exclusive ale României;
 • HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS 1974) adoptata de Conferinta internationala privind ocrotirea vietii omenesti pe mare , convocata de Organizatia Maritima Internationala (IMO);
 • Conven?ia interna?ional? din 1979 pentru c?utarea ?i salvarea pe mare (SAR '79;
 • Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare.