Raport de evaluare - 2017

RAPORT DE EVALUARE - 2017

conform Legii nr. 544/2001

 

Subsemnata, Juguleanu Nicoleta, responsabil de aplicarea Legii nr.544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2017, prezint actualul raport de evaluare interna finalizat în urma aplicarii procedurilor de acces la informatii de interes public, prin care apreciez ca activitatea specifica a institutiei a fost:

c Foarte buna

X Buna

c Satisfacatoare

cNesatisfacatoare .

Imi intemeiez aceste observatii pe urmatoarele considerente si rezultate privind anul 2017:

I. Resurse si procese

1. Cum apreciati resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informatiilor de interes public?

X Suficiente

c Insuficiente

2. Apreciati ca resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informatiilor de interes public sunt:

X Suficiente

c Insuficiente .

3. Cum apreciati colaborarea cu directiile de specialitate din cadrul institutiei dumneavoastra in furnizarea accesului la informatii de interes public:

c Foarte buna

X Buna

c Satisfacatoare

c Nesatisfacatoare

II. Rezultate

A. Informatii publicate din oficiu

1. Institutia dumneavoastra a afisat informatiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare?

X Pe pagina de internet

X La sediul institutiei

2. Apreciati ca afisarea informatiilor a fost suficient de vizibila pentru cei interesati?

X Da

c Nu

3.Care sunt solutiile pentru cresterea vizibilitatii informatiilor publicate, pe care institutia dumneavoastra le-au aplicat?

a) reconfigurarea structurii site-ului ARSVOM

b) introducerea de formulare cu completare on-line pentru a facilita accesul publicului la informatiile publice gestionate de institutie

e) utilizarea paginii de Facebook a Agentiei Romane De Salvare A Vietii Omenesti Pe Mare (ARSVOM) in vederea postarii de informatii de interes public si asigurarea unui feedback constant al partilor interesate

f) aderarea ARSVOM la platforma comuna de evenimente creata de Ministerul Transporturilor pentru a asigura informarea si accesul rapid al publicului la evenimentele Ministerului Transporturilor si subordonatelor sale.

4. A publicat institutia dumneavoastra seturi de date suplimentare din oficiu, fata de cele minimale prevazute de lege?

X Da

Acestea sunt: rapoarte periodice si sinteze de activitate, informatii privind participarile reprezentantilor ARSVOM la evenimente interne si internationale, informatii de interes public nou aparute, realizarea de materiale filmate pentru postare pe site-ul propriu si pe platfomele de socializare gestionate, difuzare de comunicate de pres?.

c Nu

5. Sunt informatiile publicate într-un format deschis?

X Da

c Nu

6. Care sunt masurile interne pe care intentionati sa le aplicati pentru publicarea unui numar cat mai mare de seturi de date în format deschis?

  • dezvoltarea de instrumente IT pentru accesul on-line la infomatiile.

B. Informatii publice furnizate la cerere

 

Numarul total de solicitari de informatii de interes public

În functie de solicitant

Dupa modalitatea de adresare

Numar total de solicitari solutionate favorabil

Numar total de solicitari solutionate nefavorabil

Persoane fizice

Persoane juridice

In scris

verbal

-

-

-

 

3. Mentionati principalele cauze pentru care anumite raspunsuri nu au fost transmise în termenul legal.

-

4. Ce masuri au fost luate pentru ca aceasta problema sa fie rezolvata?

-

5.1. Informatiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptarii acestora conform legii:

-

6. Reclamatii administrative si plangeri in instanta

 

Numarul de reclamatii administrative la adresa institutiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Numarul de plangeri in instanta la adresa institutiei in baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Solutionate favorabil

Respinse

În curs de solutionare

Total

Solutionate favorabil

Respinse

În curs de solutionare

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

 

7. Managementul procesului de comunicare a informatiilor de interes public

7.1. Costuri

-

7.2. Cresterea eficientei accesului la informatii de interes public

a) Institutia dumneavoastra detine un punct de informare/biblioteca virtuala în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

X Da

c Nu

b) Enumerati punctele pe care le considerati necesar a fi îmbunatatite la nivelul institutiei dumneavoastra pentru cresterea eficientei procesului de asigurare a accesului la informatii de interes public:

- spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatilor de relatii cu publicul;

- dezvoltarea activitatii punctelor de informare .

c) Enumerati masurile luate pentru imbunatatirea procesului de asigurare a accesului la informatii de interes public:

- implementarea noilor instrumente media, pentru asigurarea de informatii publice si feedback in timp real.