COMPONENTA CONSILIU DE CONDUCERE

Conform Ordinului OMT Nr. 557/03.04.2015

Consiliul de conducere are urmatoarele atributii principale:

  • aproba regulametul propriu de organizare si functionare;
  • aproba regulamentul intern al ARISN;
  • propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului structura organizatorica a ARISN, precum si modificarile la aceasta;
  • avizeaza statul de functii;
  • aproba strategia de dezvoltare si de modernizare a ARISN;
  • numeste si revoca directorii ARISN, în conditiile legii;
  • analizeaza clauzele contractului colectiv de munca înainte de si dupa negocierea cu reprezentantii salariatilor, în conditiile legii;
  • aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în conditiile legii, si asigura executia acestuia;
  • avizeaza programele de investitii, stabileste sursele proprii de finantare, aproba contractarea de credite bancare, precum si constituirea de alte sume pentru finantarea investitiilor si prezinta spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului investitiile ce urmeaza a se realiza de catre ARISN, în conditiile legii;
  • aproba modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula în conditiile legii;
  • stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului tarifele practicate pentru efectuarea operatiunilor specifice domeniului sau de activitate, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare;
  • aproba baremele minime de negociere pentru tarifele necuprinse la lit. k);
  • aproba încheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competente directorilor din conducerea executiva a ARISN;
  • aproba situatiile financiare periodice ale ARISN privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii în conditiile de echilibrare a bugetului;
  • analizeaza periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;
  • aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ARISN;
  • aproba închirierea de cladiri, spatii, terenuri si de alte bunuri aflate în proprietatea ARISN;
  • stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului închirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului, aflate în administrarea ARISN, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
  • aproba scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul ARISN;
  • aproba deplasarea în strainatate a personalului ARISN pentru participarea la sesiuni, seminarii, conferinte, scolarizare, expozitii din domeniul specific de activitate;
  • propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului deplasarea în strainatate a directorului general;
  • aproba participarea ARISN ca partener în cadrul unor proiecte internationale, în cooperare cu institutii similare din alte tari, în special din Uniunea Europeana, ca parte a programului de integrare europeana;
  • aproba propunerile de premiere anuala si în cursul anului si de acordare a salariului de merit, potrivit legii;
  • avizeaza raportul anual de activitate întocmit de conducerea executiva a ARISN, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Consiliul de conducere exercita orice atributii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Consiliul de conducere se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.

Sedinta este condusa de presedinte, iar în lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului de conducere, delegat în scris de catre presedinte.

Sedintele consiliului de conducere se desfasoara în prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor consiliului.

Hotarârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.

Consiliul de conducere are un secretar numit dintre angajatii ARISN.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora sa fie remunerata în conditiile legii.

Consiliul de conducere prezinta spre aprobare, anual, conducerii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului un raport asupra activitatii în perioada expirata si un program de activitate pentru anul urmator.

Main Menu

PROGRAM DE AUDIENTE
DIRECTOR GENERAL ZI AUDIENTA ORA
CRETU IULIAN LUNI 12.00 - 13.00

Pentru informatii suplimentare, apelati numarul de telefon :
+40 0241488226;
+40 0241 488227.

Iunie 2024
LunMarMieJoiVinSâmDum
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Media

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.