Inapoi la Organigrama

Rolul biroului:

 • Acest birou este organul de lucru al unitatii care asigura indeplinirea sarcinilor ce revin stabilite de organul ierarhic superior si de conducerea unitatii in domeniul recrutarii si utilizarii fortei de munca, incadrarii si promovarii personalului, pastrarii documentelor si actiivitatea evidentei militare.
 • In activitatea sa raspunde de:
  • stabilirea si asigurarea necesarului de personal pe meserii, functii si specialitati, corespunzator schemei de organizare, de utilizarea judicioasa a personalului, obligativitatea in pregatirea si perfectionarea profesionala a acestuia, aplicarea corecta a elementelor sistemului de salarizare a muncii, precum si solutionarea in colaborare cu organul sindical a problemelor sociale.
  • in exercitarea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu compartimentul de specialitate ale administratiei de stat si cu celelalte compartimente din unitate.

Atributii:

 • recrutarea, incadrarea si promovarea personalului;
 • invatamant;
 • salarizarea muncii;
 • planificarea fortei de munca;
 • pastrarea documentelor si evidenta militara, precum si rezolvarea sesizarilor;
 • pe linia disciplinii muncii.