Inapoi la Organigrama

Competente

 • Consilierul juridic apara drepturile si interesele legitime ale institutiei pentru care exercita profesia, asigura consultanta si reprezentare juridica, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de aceasta.
 • Acorda consultanta , opinia sa fiind consultativa.
 • Formuleaza punctual sau de vedere, potrivit prevederilor legale si a crezului sau profesional.
 • In exercitarea profesiei nu poate fi supus nici unei presiuni din partea institutiei unde isi exercita profesia.
 • In exercitarea profesiei se supune numai Constitutiei, legii, statului profesiei si regulilor eticii profesionale.

Atributii

 • Intocmesc proiectele de contracte sau proiectele oricaror acte cu caracter juridic in legatura cu activitatea unitatii sau isi dau avizul cu privire la acestea.
 • Reprezinta interesele unitatii in fata instantelor judecatoresti sau altor instante sau organe ale puterii sau ale administratiei de stat.
 • Urmaresc aparitia dispozitiilor cu caracter normativ si semnaleaza organelor de conducere sarcinile ce revin unitatii potrivit acestor dispozitii.
 • Sustin interesele unitatii in instanta sau in fata organelor arbitrare, exercita, daca este cazul, caile de atac legale si iau orice masuri necesare apararii intereselor legale ale unitatii.
 • Se ocupa de popularizarea legilor si a celorlalte acte normative in cadrul actiunilor de prevenire, dand indrumare si asistenta juridica de specialitate compartimentelor din cadrul unitatii.
 • Avizeaza sanctiunile disciplinare si orice alte acte juridice pentru care legea prevede avizul consilierului juridic.
 • Redacteaza actiuni civile si penale, intampinari, recursuri si alte cai de atac ordinare sau extraordinare si le sustin la instantele judecatoresti.
 • Participa la verificari comune si in unele cazuri la concilieri directe impreuna cu delegati ai serviciilor de specialitate.