Inapoi la Organigrama

Directorul general al ARSVOM are urmatoarele atributii si competente:

  • asigura conducerea executiva a ARSVOM;
  • reprezinta ARSVOM în relatiile cu tertii si semneaza actele care il angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
  • propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor ARSVOM;
  • angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie si de conducere din cadrul ARSVOM, in conditiile legii;
  • incheie contractul colectiv de munca al ARSVOM, în conditiile legii;
  • incheie contractele individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare;
  • este ordonator de credite în conditiile prevazute de lege.

Directorul general al ARSVOM exercita orice alte atributii care ii revin conform prevederilor legale in vigoare.

In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.