Inapoi la Organigrama

Rolul serviciului:

 • este organul de lucru al unitatii care asigura fondurile necesare desfasurarii activitatii unitatii, stiind in orice moment situatia veniturilor si cheltuielilor, asigura si efectueaza la timp si in conditii corespunzatoare cu respectarea dispozitiilor legale, a tuturor operatiilor de incasari si plati.
 • in realizarea atributiunilor ce-i revin, colaboreaza cu compartimentele de specialitate din Directia Generala a Transporturilor Navale, Trezoreria Constanta, B.C.R. si cu celelalte compartimente din unitate.

Competente:

 • intocmeste si supune spre aprobare proiectul planului financiar pe unitate, proiectul planului de prevederi si asigurari sociale,
 • angajeaza unitatea prin semnatura, impreuna cu directorul unitatii, in limita delegatiei de reprezentare acordata.
 • exercita controlul preventiv si dreptul de refuz asupra controlului financiar-preventiv pentru operatiile neancadrate in reglenentarile in vigoare sau in cele neeconomicoase, in limita competentei si in coonditiile legii.
 • stabileste sarcinile de serviciu salariatilor din subordine.

Atributii:

 • planificarea financiara privind activitatea de baza si investitii;
 • folosirea mijloacelor circulante, ordonantari, decontari;
 • finantare investitii
 • salarii si alte drepturi salariale
 • control financiar-preventiv propriu.