Inapoi la Organigrama

Serviciul Tehnic stabileste oportunitatea diverselor reparatii cerute de catre persoanele abilitate din grupul de nave, certifica si supune spre aprobare directorului unitatii toate documentele specifice serviciului exercita certificarea documentelor ce se prezinta la C.F.P.

Serviciul Tehnic are urmatoarele atributii si raspunderi in urmatoarele domenii::

 • Investitii
 • Intretinere
 • Reparatii
 • Mecano-energetic si transport
 • Pregatirea tehnica a salvarii
 • Prevenirea poluarii
 • Piese schimb
 • Radio-comunicatii
 • Asigurari nave si auto din dotare

In domeniul investitiilor:

 • analizeaza si supune spre aprobarea conducerii proiectul planului de investitii
 • urmareste si asigura finantarea investitiilor
 • stabileste metodologia de lucru pentru activitatea de investitii
 • organizeaza si urmareste supravegherea tehnica in realizarea obiectivelor de investitii, intocmeste formele pentru receptionarea lucrarilor si decontarea acestora

In domeniul intretinerii si reparatiilor:

 • urmareste respectarea si aplicarea riguroasa a tuturor reglementari a tuturor reglementarilor privind siguranta in functionare a masinilor, instalatiilor, aparaturii de masura si control si automatizare
 • urmareste organizarea lucrarilor de intretinere a utilajelor din dotarea unitatii conform documentatiei tehnice,
 • elaboreaza si propune conducerii unitatii si forului tutelar planul de reparatii anual invederea obtinerii de fonduri necesare acestora,
 • asigura efectuarea reparatiilor planificate curente si accidentale.

In domeniul mecano-energetic si piese de schimb:

 • urmareste incadrarea mijloacelor tehnice in normele de consum, conform documentatiei de consumuri pentru combustibil si lubrefianti,
 • dispune transferuri de combustibili si lubrefianti de la o nava la alta,
 • analizeaza cererile de piese de schimb de la nave si intocmeste liste pentru procurarea lor catre biroul aprovizionare.

In domeniul pregatirii tehnice a salvarii:

 • sigura buna functionare a tuturor mijloacelor tehnice care concura la o operatiune de salvare,
 • asigura prin biroul de aprovizionare necesarul de materiale care concura la ducerea la indeplinire a operatiunii,
 • asigura conlucrarea cu celelalte compartimente functionale din cadrul unitatii, acordand sau primind sprijin in rezolvarea problemelor curente, conform competentelor fiecaruia,
 • asigura in mod distinct, masuri de instruire a personalului navigant pe linie de protectie muncii si PSI, aplicarea stricta a prescriptiilor in acest sens.

In domeniul prevenirii poluarii:

 • asigura dotarea tuturor navelor cu mijloace de prevenire a incendiilor si contra poluarii conform normelor tehnice si conventiilor internationale, in urma solicitarilor de la nave,
 • asigura functionarea continua si in parametric a mijloacelor de prevenire a poluarii de la nave,
 • asigura continuitatea actelor ANR pentru instalatiile de prevenire a poluarii de la nave.

In domeniul radio- comunicatiilor:

 • asigura obtinerea autorizatiilor de functionare de la organele competente pentru toate mijloacele de radio-comunicare,
 • asigura buna functionare a mijloacelor tehnice din domeniu, executand prin intermediul prestatorilor de servicii specializati in reparatiile curente si accidentale care apar,
 • informeaza concret biroul aprovizionare in vederea procurarii periodice a echipamentelor de semnalizare radio si pirotehnice,
 • informeaza conducerea unitatii despre necesitatea dotarii navelor maritime cu noi mijloace radio-comunicatii conform conventilor in vigoare.

Asigurari nave si auto din dotare:

 • asigura efectuarea nemijlocit a sigurarilor in caz de avarii sau sinistre la toate navele din dotare, precum si a tuturor mijloacelor de transport auto,
 • inainteaza actele de constatare si doveditoare pentru plata asigurarilor catre organele competente.