Inapoi la Organigrama

Competente

  • are acces la toate datele si informatiile pe care le considera relevante pentru scopul verificarii.
  • trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv independent, cu profesionalism si integritate.
  • trebuie sa respecte prevederile codului de etica, normele si instructiunile ce se aproba prin ordinal M.F.
  • este destinat sa realizeze un diagnostic general al sistemului sub aspect tehnic, managerial, financiar- contabil.
  • raporteaza conducerii constatarile facute, masurile si buna gestionare a bunurilor si a patrimoniului public propuse de constatare a deficientelor si de ameliorare a performantelor sistemului de control intern.

Atributii

  • certificarea anuala, insotite de raport de audit, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;
  • examinarea legalitatii, regularitatii si a conformitatii operatiunilor contabile, indentificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati;
  • evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei, utilizeaza resursele financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
  • identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor associate unor astfel de sisteme, unor programe proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz.