In anul 2001 ARSVOM a fost beneficiarul proiectului RO-0107.12 - Imbunatatirea sigurantei maritime si pe caile navigabile interioare din cadrul Programului National PHARE 2001, in urma caruia s-au achizitionat echipamentele de depoluare, conform recomandarilor Uniunii Europene specificate in Proiectul de Infratire Institutionala RO/99/IB-TR-01, si anume:

  • baraje antipoluare tip cortina (1700 m pentru mare si 1000 m pentru port) si gonflagile (3300 m pentru mare si 2000 m pentru port);
  • 7 pompe de recuperare a hidrocarburilor (5 buc. cu capacitate de 20 mc/h si 2 buc. cu capacitate de 130 mc/h);
  • 10 buc. tancuri portabile pentru depozitarea temporara a hidrocarburilor recuperate cu o capacitate de 25 mc fiecare.