Concurs pentru ocuparea postului de auditor intern

Concursul va fi organizat pentru:

 • ocuparea postului de Auditor intern - 1 posturi;

Data limita de depunere a dosarelor este 13.09.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 16.09.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 16.09.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 17.09.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 18.09.2019 pana la ora 16.00

INTERVIUL DE AVIZARE SE VA DESFASURA LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR BUCURESTI - COMPARTIMENTUL AUDIT, IN DATE DE 26.09.2019

2. Proba scrisa 30.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scria: 01.10.2019 la ora 12.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 02.10.2019 pana la ora 16.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 03.10.2019 pana la ora 16.00

3. Proba practica: 07.10.2019 la ora 08.30
Afisare rezultate proba practica: 08.10.2019 la ora 16.30
Termen depunere contestatii proba practica: 09.10.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 10.10.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 11.10.2019 la ora 16.00Concurs pentru ocuparea unor functii contractuale vacante GRUP NAVE - luna martie 2019

Data limita de depunere a dosarelor este 25.02.2019 ora 16:00.

Proba scrisa: 05.03.2019 ora 08:30

Proba practica 11.03.2019 ora 08:30

Concursul va fi organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

- SEF MECANIC MARITIM - 1 post;

- OFITER MECANIC MARITIM - 1 post;

- TIMONIER MARITIM - 6 posturi;

- MOTORIST MARiTIM - 5 post;

- MARINAR MARITIM - 1 post;

- FITTER MARITIM - 1 post;

link icon 30Conditii specifice de ocupare a postului


Tematica concursului

link icon 30Tematica concursului pentru postul de SEF MECANIC MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de OFITER MECANIC MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de TIMONIER MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de MOTORIST MARiTIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de MARINAR MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de FITTER MARITIM


Rezultatele selectiei dosarelor

link icon 30Anunt privind rezultatele probei de selectie


Rezultatele probei scrise

link icon 30Rezultatele probei scrise si procesul verbal pentru ocuparea posturilor vacante


Rezultatele probei practice

link icon 30Rezultatele probei practice si procesul verbal pentru ocuparea posturilor vacante


Rezultatele finale concurs

link icon 30Rezultatele finale si procesul verbal pentru concursul organiza pentru ocuparea posturilor vacante

Concurs pentru ocuparea posturilor de Ofiter Mecanic si Ofiter Mecanic secund

Concursul va fi organizat pentru:

- ocuparea postului de Ofiter Mecanic maritim - 10 posturi;

- ocuparea postului de Ofiter Mecanic secund maritim - 1 post;

 

Data limita de depunere a dosarelor este 27.06.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 28.06.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 01.07.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 02.07.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 02.07.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 08.07.2019 la ora 08.30
Afisare rezultate proba scria: 09.07.2019 la ora 12.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 09.07.2019 pana la ora 16.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 10.07.2019 pana la ora 16.00

3. Proba practica: 11.07.2019 la ora 08.30
Afisare rezultate proba interviu: 11.07.2019 la ora 16.30
Termen depunere contestatii proba practica: 12.07.2019 pana la ora 10.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 12.07.2019 pana la ora 14.00

4. Afisare rezultate finale: 15.07.2019 la ora 16.00


Tematica pentru ocuparea postului de Ofiter Mecanic maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Ofiter Mecanic Secund maritim


Rezultatele selectiei dosarelor pentru Ofiter Mecanic Maritim


Rezultatele selectiei dosarelor pentru Ofiter Mecanic Secund


Rezultatele probei scrise pentru ocuparea posturilor de Ofiter Mecanic si Ofiter Mecanic Secund


Rezultatele probei practice pentru ocuparea posturilor de Ofiter Mecanic si Ofiter Mecanic Secund


Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor de Ofiter Mecanic si Ofiter Mecanic Secund


Concurs pentru ocuparea posturilor de Ofiter Punte maritim si Timonier Maritim

Concursul va fi organizat pentru:

- ocuparea postului de Ofiter Punte maritim - 7 posturi;

- ocuparea postului de Timonier maritim - 5 post;

 

Data limita de depunere a dosarelor este 27.06.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 28.06.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 01.07.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 02.07.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 02.07.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 05.07.2019 la ora 08.30
Afisare rezultate proba scria: 08.07.2019 la ora 12.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 08.07.2019 pana la ora 16.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 09.07.2019 pana la ora 16.00

3. Proba practica: 10.07.2019 la ora 08.30
Afisare rezultate proba interviu: 10.07.2019 la ora 16.30
Termen depunere contestatii proba practica: 11.07.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 11.07.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 12.07.2019 la ora 16.00


Tematica pentru ocuparea postului de Ofiter Punte maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Timonier maritim


Rezultatele selectiei dosarelor pentru postul de Timonier maritim


Rezultatele selectiei dosarelor pentru postul de Ofiter Punte maritim


Rezultatele probei scrise pentru postul de Ofiter Punte maritim si Timonier maritim


Rezultatul contestatiei depuse pentru postul de Timonier maritim


Rezultatul probei practice pentru postul de Ofiter Punte maritim si Timonier maritim


Rezultatele finale pentru postul de Ofiter Punte maritim si Timonier maritim


Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor - baza de decontaminare

Concursul va fi organizat pentru ocuparea unui post de munctor - baza de decontaminare

Data limita de depunere a dosarelor este 08.04.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 10.04.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 10.04.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 11.04.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 11.04.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 16.04.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scria: 16.04.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 17.04.2019 paba la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 17.04.2019 pana la ora 16.00

3. Proba practica: 18.04.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba interviu: 18.04.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba interviu: 19.04.2019 pana la ora 11.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 19.04.2019 pana la ora 14.00

4. Afisare rezultate finale: 22.04.2019 la ora 16.00


Rezultatele selectiei dosarelor


Rezultatele probei scrise


Rezultatele probei practice


Rezultatele finale


Concurs pentru ocuparea unui post subinginer

Concursul va fi organizat pentru ocuparea unui post de subinginer - DISPECERAT

Data limita de depunere a dosarelor este 20.06.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 21.06.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 21.06.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 22.06.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 24.06.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 28.06.2019 la ora 08.30
Afisare rezultate proba scria: 28.06.2019 la ora 13.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 01.07.2019 pana la ora 10.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 01.07.2019 pana la ora 16.00

3. Proba practica: 02.07.2019 la ora 08.30
Afisare rezultate proba interviu: 02.07.2019 la ora 15.00
Termen depunere contestatii proba practica: 03.07.2019 pana la ora 11.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 03.07.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 03.07.2019 la ora 16.00


Tematica pentru ocuparea postului de subinginer


Rezultatele selectiei dosarelor - 21.06.2019


Rezultatele probei scrise - 28.06.2019


Rezultatele probei practice - 02.07.2019


Rezultatele finale pentru ocuparea postului de subinginer


Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante 19.09.2019

Concursul va fi organizat pentru:

GRUP NAVE

 • ocuparea postului de Comandant maritim - 2 posturi;
 • ocuparea postului de Timonier maritim - 2 post;
 • ocuparea postului de Conducator salupa - 1 post;

TESA - Serviciul tehnic

 • Inginer IA - 1 post

Data limita de depunere a dosarelor este 11.09.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 13.09.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 16.09.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 17.09.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 17.09.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 19.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scria: 19.09.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 20.09.2019 pana la ora 10.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 20.09.2019 pana la ora 15.00

3. Proba practica: 23.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba practica: 24.09.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba practica: 25.09.2019 pana la ora 11.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 25.09.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 26.09.2019 la ora 16.00


Tematica pentru ocuparea postului deComandant maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Timonier maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Conducator salupa


Tematica pentru ocuparea postului de Inginer IA - birou tehnic


Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea postului de Inginer IA - birou tehnic


Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor de:

Comandant maritim,

Timonier maritim,

Conducator salupa


Rezultatele probei scrise pentru posturile de:

Comandant maritim,

Timonier maritim,

Conducator salupa


Rezultatul probei practice pentru posturile de:

Comandant maritim,

Timonier maritim,

Conducator salupa,

Inginer IA - TESA


Centralizator si procesul vebal cu rezultatele finale pentru posturile de:

Comandant maritim,

Timonier maritim,

Conducator salupa,

Inginer IA - TESA


Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante 20.09.2019

Concursul va fi organizat pentru:

GRUP NAVE

 • ocuparea postului de Sef Mecanic maritim - 1 posturi;
 • ocuparea postului de Ofiter macanic maritim - 5 post;
 • ocuparea postului de Ofiter electrician maritim - 1 post;
 • ocuparea postului de Motorist maritim - 1 post

Data limita de depunere a dosarelor este 11.09.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 13.09.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 16.09.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 17.09.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 17.09.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 20.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scria: 20.09.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 23.09.2019 pana la ora 11.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 23.09.2019 pana la ora 15.00

3. Proba practica: 24.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba interviu: 24.09.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba practica: 25.09.2019 pana la ora 11.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 25.09.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 26.09.2019 la ora 16.00


Tematica pentru ocuparea postului de Sef mecanic maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Ofiter mecanic maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Ofiter electrician maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Motorist maritim


Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor de:

Sef Mecanic maritim,

Ofiter macanic maritim,

Ofiter electrician maritim,

Motorist maritim


Rezultatele probei scrise pentru posturile de:

Sef Mecanic maritim,

Ofiter macanic maritim,

Ofiter electrician maritim,

Motorist maritim


Rezultatul probei practice pentru posturile de:

Sef Mecanic maritim,

Ofiter macanic maritim,

Ofiter electrician maritim,

Motorist maritim


Centralizator si procesul verbal cu rezultatele finale pentru posturile de:

Sef Mecanic maritim,

Ofiter macanic maritim,

Ofiter electrician maritim,

Motorist maritim


Examen de promovare 16.09.2019

Examen de promovare organizat pentru:

 • Sef Birou Tehnic
 • Ofiter Punte maritim

Organizarea si desfasurarea concursului va avea loc in data de 16.09.2019 ora 09:00.


Tematica pentru examenul de promovare Sef Birou Tehnic


Tematica pentru examenul de promovare Ofiter Punte maritim


Rezultatele finale ale examenului de promovare pentru posturile de Sef Birou Tehnic si Ofiter Punte Maritim


Raport de activitate 2016

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2016 - 31.12.2016

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare –ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

Raport de activitate 2017

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM ) este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

Raport de activitate 2015

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2015 - 31.12.2015

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare –ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

Licitatii si achizitii

Stiri

11.06.2020

In data de 14 iulie 2020 va sosi in portul Constanta nava de cautare si salvare, SAR ARTEMIS. Nava este de aceiasi categorie cu nava SAR APPOLO si este construita in ?antierul BALTIC WORKBOAT.


07.06.2020

Continua operatiunea de cautare a barbatului disparut pe mare


06.06.2020

Operatiune de cautare a unui barbat aflat intr-o ambarcatiune de pescuit


24.03.2020

Operatiune de preluarea a unei persoane bolnave de la bordul navei ANATOLY NIKOLAEV


12.12.2019

Sosirea in Portul Constanta a navei de interventii MAIA


27.11.2019

Operatiune de evacuare a unei persoane bolnave in dana 77, Port Constanta


25.11.2019

Operatiuni de asistenta, interventie, salvare si depoluare la nava livestock carrier QUEEN HIND, in portul MIDIA


21.08.2019

Operatiune de salvare a echiajului pescadorului Calatis


14.08.2019

Operatiune de cautare si salvarea unor persoane aflate in pericol de inec.


29.05.2019

Operatiune de cautare a unui copil in zona HOTEL DOINA, disparut dupa ce a sarit in apa.


07.03.2019

Operatiune de cautare a trei persoane disparute intr-o barca pescareasca.


16.07.2018

Sosirea in portul Constanta a navei SAR ARTEMIS.


11.06.2018

Navele SAR OPAL si SORANA 2 au participat la actiuni de cautare si salvare pe mare.


08.06.2018

Sosirea in portul Constanta a navei SAR APOLLO.


07.06.2018

ARSVOM participa la exercitiul national de cautare si salvare de vieti omenesti pe mare si raspuns la poluare marina, exercitiu desfasurat in perioada 05.06.2018 - 06.06.2018.


24.05.2018

Primele probe ale remorcherului multifunctional HERCULES, dupa operatiunile de modernizare si retehnologizare.


27.11.2017

Misiune de salvare a unei nave cu 62 de emigranti la 18 mile travers de portul Constanta


26.10.2017

Incendiu la bordul remorcherului HERCULES, in sala masinii.