Director General
Inapoi

Directorul general al ARISN are urmatoarele atributii si competente:

  • asigura conducerea executiva a ARISN;
  • reprezinta ARISN în relatiile cu tertii si semneaza actele care il angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
  • propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor ARISN;
  • angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie si de conducere din cadrul ARISN, in conditiile legii;
  • incheie contractul colectiv de munca al ARISN, în conditiile legii;
  • incheie contractele individuale de munca si dispune masuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si incetarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare;
  • este ordonator de credite în conditiile prevazute de lege.

Directorul general al ARISN exercita orice alte atributii care ii revin conform prevederilor legale in vigoare.

In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

 
Copyright © 2018 Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare. All Rights Reserved.
Free joomla themes, hosting video.