Serviciul Aprovizionare Administrativ

Inapoi

Compartiment Aprovizionare

Rolul compartimentului.

  • In activitatea sa actioneaza pentru asigurarea ritmica cu materii prime si materiale necesare tuturor compartimentelor, de preantampinarea formarii de stocuri supranormative.
  • Asigura indeplinirea sarcinilor de serviciu ce revin acesteia din obiectul sau de activitate, precum si a celor trasate de conducerae unitatii cu privire la planificarea si realizarea aprovizionarii cu materii prime, materiale, combustibil, masini, utilaje, insatlatii, piese de schimb si ambalaje,precum si gospodarirea bazei tehnico materiale din dotarea biroului.

Atributii:

  • Program de aprovizionare
  • Urmarirea aprovizionarii
  • Depozitare, gestionare si controlul stocurilor
  • Stocuri supranormative si lichidarea acestora.

Compartiment Administrativ

Competente:

  • Avizeaza si supune spre aprobare directorului general toate documentele specifice compartimentului;
  • Stabileste metodologia de lucru pentru activitatile administrative;
  • Organizeaza arhiva unitatii si stabileste metodologia de utilizare a acestora;
  • Intocmeste si supune spre aprobare necesarului de legitimatii de acces in port personae si auto.
 
Copyright © 2018 Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare. All Rights Reserved.
Free joomla themes, hosting video.