Director Economic
Inapoi

Directorul economic coordoneaza, indruma, controleaza si raspunde de intreaga activitate contabil- finanaciara la nivelul unitatii.

Este subordonat ierarhic conducatorului de unitate, iar din punct de vedere functional si conducatorului domeniului contabil-financiar al organului ierarhic superior.

Coordoneaza direct activitatea pe taram economic, coordonand analizele ce se impun pentru cresterea eficientei economice.

Directorul economic are urmatoarele atributii:

  • asigura efectuarea la termen si in cuantumul stabilit a varsamintelor curente bugetului de stat;
  • analizeaza eficienta fondurilor, evolutia acumularilor banesti, a structurii cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale si a altor indicatori financiari;
  • coordoneaza activitatea de stabilire a preturilor tarifelor pentru prestatiile efectuate de unitate;
  • organizeaza si exercita controlul financiar preventiv si de gestiune precum si asupra gospodaririi mojloacelor materiale si banesti ale unitatii;
  • asigura indeplinirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor anuale si trimestriale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;
  • organizeaza si controleaza pregatirea si perfectionarea profesionala a cadrelor din birourile financiar si contabilitate;
  • prezinta periodic informari in fata directorului asupra modului de realizare a situatiei financiare pe unitate si propune masuri, pentru imbunatatirea activitatii din acest punct de vedere;
  • in afara de aceste atributii si sarcini enumerate, mai indeplineste orice alte sarcini si atributii prevezute in dispozitiile legale, ordine si dispozitii ale organului ierarhic superior cu referire la functia respectiva.
 
Copyright © 2018 Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare. All Rights Reserved.
Free joomla themes, hosting video.