Dreptul la petitionare

Dreptul la petitionare este garantat de Constitutia Romaniei, art. 51.

Activitatea de solutionare a petitiilor este reglementata prin Ordonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.

Prin petitie se intelege: cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea, formulata in scris sau prin posta electronica, adresata institutiilor si autoritatilor publice.

Dreptul de petitionare, conform art.1 din ordonanta sus-amintita, poate fi exercitat de catre:

 • cetateni
 • organizatiile legal constituite, acestea putand formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta.

Petitia trebuie sa contina, cel putin, urmatoarele elemente: Modelpetitie.doc

 • datele de identificare ale petitionarului (nume, prenume, adresa, e-mail, un numar de telefon la care poate fi contactat)
 • semnatura
 • aspecte relevante referitoare la subiectul petitiei
 • copii ale unor documente justificative (daca este cazul).

Petitiile astfel redactate vor fi depuse la sediul ARSVOM , prin:

 • posta: Incinta Port , Dana 78, Constanta, Cod postal 900900
 • fax: 0241672728;
 • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • depunere directa la adresa sus-mentionata.

IMPORTANT

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza potrivit legii.

Politica de mediu

POLITICA DE MEDIU

“Natura ne aseamana, educatia ne deosebeste.” Confucius

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) considera ca prioritar, aplicarea managementului de mediu in dezvoltarea relatiilor economice . Conform standardelor SR EN ISO 14001:2005, managementul agentiei se angajeaza sa imbunatateasca sistemul de management al mediului , sa previna poluarea si sa se conformeze legislatiei de mediu in vigoare . Obiectivele generale de mediu sunt urmatoarele:

 1. reducerea poluarii mediului prin aplicarea unui management performant al deseurilor si al combustibilului;
 2. implicarea angajatilor in aplicarea principiilor de protectie a mediului in activitatea zilnica.

Politica de mediu este parte integranta a culturii organizationale, ea fiind comunicata tuturor angajatilor .

Legislatie ARSVOM

 • OG. nr. 33/2004 - legea infiintarii ARSVOM;
 • Legea nr. 337/2004 - lege ce completeaza OG nr. 33/2004;
 • H.G nr. 893/2006 pentru modificarea Hot?rârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului na?ional de preg?tire, r?spuns ?i cooperare în caz de poluare marin? cu hidrocarburi;
 • H.G nr. 1022 din 25 iunie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Interventii si Salvare Navala - ARISN;
 • HG nr. 665/2008 hotarare pentru stabilirea nominala si pe portiuni a cailor navigabile interioare ale Romaniei;
 • HG nr. 741/2008 privind Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta in cazul accidentelor de aviatie civila;
 • Conventia internationala privind cautarea si salvarea pe mare, publicata pe 27.04.1979;
 • Legea nr. 74/2006 privind completari la Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval;
 • Legea nr. 74/2006 privind completari la Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval;
 • OG nr. 42/1997 privind transportul maritim pe caile navigabile interioare;
 • OUG nr. 130/2007 privind modificari si completari la Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al m?rii teritoriale, al zonei contigue ?i al zonei economice exclusive ale României;
 • HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS 1974) adoptata de Conferinta internationala privind ocrotirea vietii omenesti pe mare , convocata de Organizatia Maritima Internationala (IMO);
 • Conven?ia interna?ional? din 1979 pentru c?utarea ?i salvarea pe mare (SAR '79;
 • Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare.

Mai multe articole...