Raport de activitate 2017

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM ) este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

a.duce la indeplinirea obligatiilor ce revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte , referitoare la activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare;

b.indeplineste sarcinile care ii revin din Planul national de pregatire , raspuns si cooperare in caz de poluare marina;

c.executa interventii in caz de poluare.

2. Indicatori de performanta , cu prezentarea gradului de performanta:

Pe tot parcursul anului 2017 ARSVOM a colaborat cu institutiile statului cu atributii in domeniu in vederea derularii misiunilor de cautare si salvare pe mare , acordare asistenta si monotorizare , exercitii regionale de comunicatii de tip BRAVO , exercitii de raspuns la poluare marina organizat de catre Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA), sedinte periodice ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, Seminarul Siguranta personalului navigant si ideologia in training , organizat de CERONAV la Palatul Parlamentului , in data de 02.10.2017, la Bucuresti .

Au fost efectuate 71 misiuni de cautare si salvare pe mare indeplinite in totalitate (100%) , 14 exercitii tip SAR/OPRC , exercitii si antrenamente facute de ambarcatiunile ARSVOM si de catre grupul de scafandri ARSVOM in colaborare cu Island Petroleum (EMSA), RAS Tuzla , operatiuni OPRC( solicitare intindere baraj antipoluant , incendiu la R/M Hercules , prevenire poluare ), operatiuni de salvare persoane aflate in situatii de inec,recuperare persoane de pe ambarcatiuni aflate in deriva, recuperare persoane decedate, asistenta regate yachting(Regata Trofeul Tomis, aprilie, iunie 2017) , recuperare de persoane de pe ambarcatiuni aflate in pericol/MOB, solicitare ISU pentru asistenta in diverse operatiuni, o operatiune MEDEVAC (persoana solicita ambulanta de pe nava CATHARINA1), persoane refugiate recuperate de pe nave aflate in pericol de scufundare (56 refugiati pe nava EMEK; 79 refugiati de pe pescador; 157refugiati de pe nava RUYA1). A fost asigurata logistica deplasarilor efectuate de catre reprezentantul ARSVOM la reuniunea organizata de catre Agentia Europeana de Siguranta Maritima (EMSA) de la Lisabona, Portugalia ,in perioada 04.09.2017-09.09.2017.

Comparativ ,in anul 2016 au fost efectuate 60 de misiuni de cautare si salvare pe mare, indeplinite in totalitate, iar pe partea de depoluare au fost indeplinite misiunile (solicitare baraj plutitor antipoluare,scurgeri hidrocarburi, pompe submersibile; poluare cu hidrocarburi; ).

Depasirea procentuala a fost de peste 12%, avand doar 3 statii de salvare (Constanta, Eforie si Mangalia) care au acoperit tot litoralul romanesc , avand misiuni de cautare si salvare de vieti omenesti pe mare , salvare nave , de depoluare ,siguranta maritima , incluzand escortare si asistenta acordata Politiei de Frontiera Romana, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si acoperirea activitatilor efectuate de Serviciul Salvamar (atunci cand acesta a lipsit din locatie) , utilizand acelasi numar deficitar de angajati si cu acelasi numar de nave (ambarcatiuni).

 

3.Scurta prezentare a programelor desfasurate si a stadiilor de realizare: 

Programul anual de executie bugetara : au fost achizitionate bunurile si serviciile necesare bunei functionari a institutiei, s-a asigurat plata drepturilor salariale ale personalului institutiei.

Referitor la activitatile curente ale ARSVOM Constanta, acestea au constat in operatiuni de reparatii si intretinere astfel incat navele sa fie pregatite in orice moment pentru interventie, precum si operatiuni de curatare, reparatii si intretinere periodica a echipamentelor de depoluare marina.

 

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:

S-au continuat lucrarile de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim cu clasa de gheata Hercules , efectuandu-se plati in valoare de 45.099 mii lei.

In data de 26.10.2017 a avut loc un incendiu la bordul remorcherului, fapt ce a dus la intarzierea punerii sale in functiune , pagubele fiind suportate de prestator in proportie de suta la suta.

 

Programul anual de achizitii publice :

S-au derulat zece proceduri de achizitie publica prin licitatie deschisa si o procedura simplificata. Din totalul de unsprezece proceduri , patru proceduri au fost de furnizare de produse , restul de servicii. S-au derulat proceduri de achizitie publica pentru atribuire de contracte de servicii privind reparatiile pentru salupele SAR Albatros si Opal SAR , respectiv acord-cadru de servicii reparatii accidente nave si echipamente diverse.

Pe parcursul anului 2017 s-au derulat si atribuit proceduri de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de furnizare a doua bucati nave specializate SAR, cat si a acordului -cadru pe 12 luni , cu reluarea competitiei,pentru furnizarea a 500 tone motorina marina fara accize pentru nave.

S-au anulat trei proceduri de achizitie , deoarece au fost depuse oferte inacceptabile si/sau neconforme sau nu a fost depusa nicio oferta. Pentru procedura simplificata pentru atribuirea contractului de furnizare Sistem de dispecerat , ofertantul castigator a refuzat semnarea contractului de achizitie publica din motive imputabile acestuia, fiind retinuta garantia de participare.

Durata medie a unui proces de achizitie este de trei luni calendaristice de la data transmiterii documentatiei de atribuire pentru verificare de catre ANAP pentru procedurile de achizitie publica prin licitatie deschisa, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru procedura simplificata.

 

Programul anual de executie bugetara

Executie bugetara si modul de indeplinire a acesteia pe anul 2017

 

Denumire indicativ

Prevedere bugetara definitiva (mii lei)

Executie bugetara (mii lei)

% din bugetul aprobat

Cheltuieli totale

50.105

48.499

96.79

Cheltuieli de personal

4.282

3.816

89.12

Bunuri si servicii

7.066

5.960

84.35

Cheltuieli de capital

38.757

38.723

99.91

 

In urma indicatorilor de performanta mentionati mai sus, s-au realizat veniturile in suma de 419 mii lei, reprezentand 65.26% din prevederea bugetara de 642 mii lei pe anul 2017. Din predvererea bugetara anuala de 50.105 mii lei, s-a cheltuit suma de 48.499 mii lei, reprezentand 96.79 % din bugetul anual.

Structura organizatorica a Agentiei Romane De salvare A Vietii Omenesti Pe Mare(ARSVOM) , aprobata prin OMT nr. 1255 /10.10.2013, prevede un numar de 133 posturi, din care 5 posturi de conducere(Director General, Director Exploatare, Sef Serviciu Financiar Contabilitate, Sef Serviciu Tehnic, Sef Birou Achizitii).

Conform Codului Muncii , respectandu-se prevederile bugetare aprobate pe anul 2017, privind cheltuielile de personal , in cadrul Agentiei Romane De Salvare A Vietii Omenesti Pe Mare(ARSVOM) au fost ocupate doua posturi vacante , ca urmare a concursului de angajare personal organizat . In anul 2017, un numar de doi salariati au incetat activitatea.

La capitolul dezvoltarea competentelor profesionale , angajatii ARSVOM au participat la cursuri de formare profesionala cu furnizori interni , conform planificarilor din Programul anual centralizat privind instruirea interna a angajatilor .In vederea dezvoltarii pregatirii profesionale s-au organizat cursuri de instruire pe fiecare compartiment in parte, cursuri sustinute de furnizori de formare profesionala autorizati.

In anul 2017, la Oficiul Juridic nu s-au inregistrat dosare in instanta prin punere pe rol, nici in calitate de reclamant , nici de parat si nici nu au fost initiate proiecte de acte normative.

La nivelul Compartimentului de Audit Public Intern a fost elaborat Programul de Asigurare si Imbunatatire a Calitatii a activitatii de audit intern, activitatea de audit avand la baza planificarea anuala si multianuala.Pe parcursul anului 2017 Compartimentul de Audit Public Intern a derulat misiuni de audit la Biroul Investitii si Achizitii Publice, cat si la Serviciul Financiar-Contabilitate conform Planului anual de audit.

 

5.Nerealizari:

Pentru programele aflate in desfasurare nu a putu fi realizata absorbtia de fonduri europene datorita neeligibilitatii.

 

6.Propuneri:

Cu sprijinul Ministerului Transporturilor , ne propunem sa accesam fonduri europene in vederea achizitionarii a unei nave specializate SAR ce poate prelua la bord aproximativ 100 supravietuitori, precum si infiintarea si dotarea a doua noi statii de salvare la Sulina si Mangalia.

Aceste dotari sunt necesare pentru eficientizarea serviciului de cautare, salvare si depoluare la Marea Neagra si supus cerintelor de cooperare cu tarile riverane .

 

 

Director General,                                                                                                 Director Exploatare,

Manole Daniel                                                                                                      Cretu Iulian