Raport de activitate 2016

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2016 - 31.12.2016

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare –ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

a.duce la indeplinirea obligatiilor ce revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte , referitoare la activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare;

b.indeplineste sarcinile care ii revin din Planul national de pregatire , raspuns si cooperare in caz de poluare marina;

c.executa interventii in caz de poluare.

 

2. Indicatori de performanta , cu prezentarea gradului de performanta:

 

In anul 2016 au fost 60 misiuni de cautare si salvare pe mare indeplinite in totalitate (100%) , 10 exercitii tip SAR/OPRC , exercitii si antrenamente facute de ambarcatiunile ARSVOM si de catre grupul de scafandri ARSVOM in colaborare cu Island Petroleum(EMSA), RAS Tuzla ,2 operatiuni OPRC( solicitare intindere baraj antipoluant , nava scufundata , prevenire poluare ), operatiuni de salvare persoane aflate in situatii de inec,recuperare persoane de pe ambarcatiuni aflate in deriva, recuperare persoane decedate, asistenta regate yachting , recuperare de persoane de pe ambarcatiuni aflate in pericol/MOB, solicitare ISU pentru asistenta in diverse operatiuni, 3 operatiuni MEDEVAC.

Comparativ ,in anul 2015 au fost 46 de misiuni de cautare si salvare pe mare, indeplinite in totalitate, iar pe partea de depoluare au fost indeplinite misiunile (solicitare baraj plutitor antipoluare,scurgeri hidrocarburi, pompe submersibile; poluare cu hidrocarburi; interventie la Mangalia).

Depasirea procentuala a fost de peste 20%, avand doar 3 statii de salvare (Constanta, Eforie si Mangalia) care au acoperit tot litoralul romanesc , avand misiuni de cautare si salvare de vieti omenesti pe mare , salvare nave , de depoluare ,siguranta maritima , incluzand escortare si asistenta acordata Politiei de Frontiera Romana, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si acoperirea activitatilor efectuate de Serviciul Salvamar (atunci cand acesta a lipsit din locatie) , utilizand acelasi numar deficitar de angajati si cu acelasi numar de nave(ambarcatiuni).

 

3.Scurta prezentare a programelor desfasurate si a stadiilor de realizare:

  

Programul anual de executie bugetara : au fost achizitionate bunurile si serviciile necesare bunei functionari a institutiei, s-a asigurat plata drepturilor salariale ale personalului institutiei.

Referitor la activitatile curente ale ARSVOM Constanta, acestea au constat in operatiuni de reparatii si intretinere astfel incat navele sa fie pregatite in orice moment pentru interventie , precum si operatiuni de curatare, reparatii si intretinere periodica a echipamentelor de depoluare marina.

 

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:

 

S-au continuat lucrarile de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim cu clasa de gheata Hercules , efectuandu-se plati in valoare de 12406 mii lei.

Programul anual de achizitii publice :

S-au derulat 10 proceduri de achizitie publica prin licitatie deschisa si o procedura simplificata, doua fiind de furnizare de produse, iar restul de servicii. S-au derulat proceduri de achizitie publica pentru atribuire de contracte de servicii privind reparatiile pentru salupele Safir, Rubin, SAR Topal , SAR Opal, Jupiter, Cristal , Sorana3.

A fost derulata si atribuita procedura dee achizitie pentru acord-cadru pe 12 luni de furnizare motorina EURO5 pentru nave.

Tot prin procedura de achizitie publica s-au achizitionat sisteme de interventie si descarcerare subacvatica, contract de reparatii cilindri ridicatori de 200tf, contract de servicii suplimentare de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasa de gheata Hercules. Procedurile de achizitii publice au fost efectuate prin sistemul SEAP.

S-a anulat procedura de achizitie publica a unui contract de furnizare a 800 ml cablu zincat (oferte inacceptabile si neconforme). Este in curs de anulare procedura publica pentru achizitia de parasute de ridicare subacvatie fabricate din poliuretan de diverse capacitati .

Durata medie a unui proces de achizitie este de 3 luni calendaristice de la data transmiterii documentatiei de atribuire pentru verificare de catre ANAP pentru procedurile de achizitie publica prin licitatie deschisa, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru procedura simplificata.

Programul anual de executie bugetara

Venituri realizate la nivelul anului 2016

 

Venituri din prestari servicii

Venituri din subventii

Total

Prevederi bugetare anuale definitive

642.000

66.318.000

 

Incasari realizate

184.372

30.181.875

30.366.247

Pondere din total (%)

28,72%

45,51%

 

In urma indicatorilor de performanta mentionati mai sus, s-au realizat veniturile in suma de 184.372 lei, reprezentand 28,72% din prevederea bugetului pe anul 2016. Din predvererea bugetara anuala de 66318000 lei, s-a cheltuit suma de 30181875 lei, reprezentand 45,51 % din bugetul anual. 54,49% din bugetul anual nu s-au putut cheltui deoarece au nu s-au emis hotararile de guvern pentru aprobarea investitiilor Nava specializata SAR – 2 bucati si nava specializata de depoluare. De asemenea, pentru procedura de achizitie publica a contractului de furnizare de ridicare subacvatie fabricate din poliuretan de diverse capacitati, s-a depus contestatie privind rezultatul procedurii ceea ce a condus la suspendarea incheierii contractului de achizitie. Datorita anularii procedurii de achizitie a unui contract de furnizare a 800 ml cablu zincat, de asemenea nu s-a putut cheltui suma alocata pentru aceasta necesitate.

La nivelul Compartimentului Resurse Umane s-au desfasurat 4 concursuri de angajare personal , angajandu-se 6 salariati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata. La sfarsitul anului 2016 nu a incetat niciun Contract Individual de Munca(CIM).

In anul 2016, la Oficiul Juridic nu s-au inregistrat dosare in instanta prin punere pe rol, nici in calitate de reclamant , nici de parat si nici nu au fost initiate proiecte de acte normative.

La nivelul Compartimentului de Audit Public Intern a fost elaborat Programul de Asigurare si Imbunatatire a Calitatii a activitatii de audit intern, activitatea de audit avand la baza planificarea anuala si multianuala.

5.Nerealizari:

Pentru programele aflate in desfasurare nu a putu fi realizata absorbtia de fonduri europene datorita neeligibilitatii.

 

6.Propuneri:

Cu sprijinul Ministerului Transporturilor , ne propunem sa accesam fonduri europene in vederea achizitionarii a unei nave specializate SAR ce poate prelua la bord aproximativ 100 supravietuitori, precum si infiintarea si dotarea a doua noi statii de salvare la Sulina si Mangalia.

Aceste dotari sunt necesare pentru eficientizarea serviciului de cautare, salvare si depoluare la Marea Neagra si supus cerintelor de cooperare cu tarile riverane .

 

 

Director General,                                                                                                 Director Exploatare,

Manole Daniel                                                                                                      Cretu Iulian