Raport de activitate 2015

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2015 - 31.12.2015

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare –ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

a.duce la indeplinirea obligatiilor ce revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte , referitoare la activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare;

b.indeplineste sarcinile care ii revin din Planul national de pregatire , raspuns si cooperare in caz de poluare marina;

c.executa interventii in caz de poluare.

 

2. Indicatori de performanta , cu prezentarea gradului de performanta:

 

In anul 2015 au fost 42 misiuni de cautare si salvare pe mare indeplinite in totalitate (100%), 2 exercitii SARPOL , 2 operatiuni de stingere incendiu si preluare de echipaj (nava Steaua de Mare).

Comparativ ,in anul 2014 au fost 35 de misiuni de cautare si salvare pe mare(100%), indeplinite in totalitate, iar pe partea de depoluare au fost indeplinite 3 misiuni (solicitare baraj plutitor antipoluare,scurgeri hidrocarburi, pompe submersibile; poluare cu hidrocarburi; interventie la nava SHERIN aflata in pericol de rasturnare , incarcata cu cherestea pe punte acostata in Portul Constanta ).

Depasirea procentuala a fost de peste 100%, avand doar 3 statii de salvare (Constanta, Eforie si Mangalia) care au acoperit tot litoralul romanesc , avand misiuni de cautare si salvare de vieti omenesti pe mare , salvare nave , de depoluare ,siguranta maritima , incluzand escortare transfugi si asistenta acordata Politiei de Frontiera Romana, precum si acoperirea activitatilor efectuate de Serviciul Salvamar (atunci cand acesta a lipsit din locatie) , utilizand acelasi numar deficitar de angajati si cu acelasi numar de nave(ambarcatiuni).

 

3.Scurta prezentare a programelor desfasurate si a stadiilor de realizare:

  

Programul anual de executie bugetara : au fost achizitionate bunurile si serviciile necesare bunei functionari a institutiei, s-a asigurat plata drepturilor salariale ale personalului institutiei.

Referitor la activitatile curente ale ARSVOM Constanta, acestea au constat in operatiuni de reparatii si intretinere astfel incat navele sa fie pregatite in orice moment pentru interventie , precum si operatiuni de curatare, reparatii si intretinere periodica a echipamentelor de depoluare marina.

 

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:

 

S-au continuat lucrarile de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim cu clasa de gheata Hercules , efectuandu-se plati in valoare de 18.612 mii lei. Stadiul de executie a fost de 63% la finele anului 2015.

Programul anual de achizitii publice : contractul de proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Fronturi de acostare ambarcatiuni de salvare si depoluare in Dana 79 din Portul Constanta, in valoare de 13950 mii lei +TVA.

Au fost efectuate plati in valoare de 6198 mii lei, stadiul fizic de executie fiind de 44% la finalul anului 2015.

S-au achizitionat mijloace si echipamente in suma de 3.156 mii lei , reprezentand contravaloare a doua barci gonflabile rigide , una bucata peridoc, sistem de interventie la poluare pentru o salupa de interventie tip Cristal , sistem de scafandrerie, sistem unitar de depoluare pentru nave , statii de comunicatii in domeniul aeronautic in cazul interventiilor SAR , pompe electrice submersibile, generator de aburi si apa fierbinte pentru decontaminare echipamente antipoluare , instalatie hidraulica de transfer , motoinstalatie cu diafragma dubla de combustibil greu. S-a achizitionat un studiu de fezabilitate pentru achizitia unei nave specializate de depoluare.

S-au derulat si atribuit proceduri de achizitii publice privind servicii de reparatii planificate la salupele Albatros SAR , Saturn, Opal SAR , acord –cadru de furnizare motorina EURO5 pentru nave , dar si pentru servicii reparatii accidentale nave.

Prin cumparare directa au fost achizitionate bunuri si servicii necesare bunei desfasurari a activitatii unitatii.

Programul anual de executie bugetara : bunuri si servicii-grad de realizare : 71.47%, iar cheltuieli de personal- grad de realizare : 79.78%.

 

5.Nerealizari: Pentru programele aflate in desfasurare nu a putu fi realizata absorbtia de fonduri europene datorita neeligibilitatii.

 

6.Propuneri: Cu sprijinul Ministerului Transporturilor , ne propunem sa accesam fonduri europene in vederea achizitionarii a cel putin doua nave specializate in depoluare si actiuni SAR , precum si infiintarea si dotarea a doua noi statii de salvare la Sulina si Mangalia.

Aceste dotari sunt necesare pentru eficientizarea serviciului de cautare, salvare si depoluare la Marea Neagra si supus cerintelor de cooperare cu tarile riverane .

 

 

Director General,                                                                                                 Director Exploatare,

Manole Daniel                                                                                                      Cretu Iulian