Raport de activitate 2012

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2012 - 31.12.2012

 

 1. Misiunea institutiei publice, precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada de raportare:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omeneti pe Mare - ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin care acesta asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului sau de activitate, ARSVOM are urmatoarele atributii:

 • duce la indeplinire obligatiile ce revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare;
 • indeplinete sarcinile care ii revin din Planul national de pregatire, raspuns si cooperare in caz de poluare marina;
 • executa interventii in caz de poluare.
 • Indicatori de performanta, cu prezentarea gradului de performanta:
 • Scurta prezentare a programelor desfasurate si a stadiilor de realizare:
 • Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:
 • Nu au fost constatate nerealizari.
 • Nu exsita propuneri de remediere a deficientelor.
 1. Indicatori de performanta, cu prezentarea gradului de performanta:

Cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare - 12 misiuni - grad de indeplinire 100% .
Interventii pentru depoluare marina - 7 interventii - grad de indeplinire 100%.

 1. Scurta prezentare a programelor desfasurate si a stadiilor de realizare:

Programul anual de investitii:

- Obiectivul de investitii: Hala de depozitare baraje antipoluare in dana 78 din portul Constanta, a
fost finalizata faza de constructie.

Programul anual de achizitii publice:

- Au fost atribuite toate contractele de achizitie publica prevazute pentru servicii reparatii nave, asigurare nave, furnizare motorina pentru. nave.

Programul anual de executie bugetara :

- Au fost achizitionate bunurile si serviciile necesare bunei functionari a institutiei, s-a asigurat plata drepturilor salariale ale personalului institutiei.

 1. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:

Programul anual de executie bugetara :

- bunuri si servicii - grad de realizare 89,53 %, cheltuieli de personal - grad de realizare 93,04 %.

5. Nu au fost constatate nerealizari.

6. Nu exsita propuneri de remediere a deficientelor.