Concurs pentru ocuparea unor functii contractuale vacante GRUP NAVE - luna februarie 2019

Data limita de depunere a dosarelor este 14.02.2019 ora 16:00.

Proba scrisa: 22.02.2019 ora 08:30

Proba practica 26.02.2019 ora 08:30

Concursul va fi organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

- OFITER PUNTE MARITIM - 4 posturi;

- OFITER MECANIC MARITIM - 2 posturi;

- TIMONIER MARITIM - 3 posturi;

- MOTORIST MARiTIM - 1 post;

- ELECTRICIAN DE BORD MARITIM - 1 post.

link icon 30Conditii specifice de ocupare a postului


Tematica concursului

link icon 30Tematica concursului pentru postul de OFITER PUNTE MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de OFITER MECANIC MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de TIMONIER MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de MOTORIST MARiTIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de ELECTRICIAN DE BORD MARITIM


Rezultatele selectiei pentru concursul organizat in data de 22.02.2019

link icon 30Rezultatele selectiei pentru concursul organizat in data de 22.02.2019 (proba scrisa)


Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 22.02.2019

link icon 30Rezultatele participantilor la proba scrisa


Rezultatele probei practice pentru concursul organizat in data de 22.02.2019

link icon 30Rezultatele participantilor la proba practica


Rezultatele finale pentru concursul organizat in data de 22.02.2019

link icon 30Rezultatele finale si numele participantilor admisi