Concurs pentru ocuparea postului de SUBINGINER in cadrul Serviciului DISPECERAT

Data limita de depunere a dosarelor este 04.01.2019 ora 16:00.

Proba scrisa: 11.01.2019 ora 09:00

Proba practica 14.01.2019 ora 11:00

link icon 30Conditii specifice de ocupare a postului


Tematica concursului

link icon 30Tematica pentru ocuparea postului SUBINGINER


Rezultatele probei de selectie pentru postul de subinginer

link icon 30Rezultatele selectiei concursului organizat in vederea ocuparii unui post, temporar vacant, de subinginer din cadrul ARSVOM - Grup nave.


Rezultatele probei scrise pentru postul de subinginer - 11.01.2019

link icon 30Rezultatele probei scrise la concursul organizat in vederea ocuparii unui post, temporar vacant, de subinginer din cadrul ARSVOM - Grup nave.