Concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL IA - 11.01.2019

Data limita de depunere a dosarelor este 11.01.2019 ora 16:00

Proba scrisa: 21.01.2019 ora 09:00

Conditii specifice de ocupare a postului


Tematica concursului

Tematica pentru ocuparea postului CONTABIL IA


Rezultatele selectiei documentelor de concurs

Rezultatele selectiei documentelor concursului pentru ocuparea postului CONTABIL IA


Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului de contabil

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului CONTABIL IA


Rezultatele probei practice pentru ocuparea postului de contabil

Rezultatele probei practice la concursul pentru ocuparea postului CONTABIL IA


Rezultatele finale pentru ocuparea postului de contabil

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului CONTABIL IA