Concurs de ocupare a postului de OFITER MECANIC MARITIM - 04.01.2019

Data limita de depunere a dosarelor este 21.12.2018 ora 16:00.

Proba scrisa 04.01.2019 ora 10:00

Proba practica 09.01.2019 ora 10:00

link icon 30Conditii specifice de ocupare a postului

link icon 30Conditii specifice de ocupare a postului - continuare


Tematica concursului

link icon 30Tematica concursului pentru postul de OFITER MARITIM MECANIC


Rezultatele probei de selectie

link icon 30Rezultatele selectiei pentru concursul organizat in vederea ocuparii unui post temporar vacant de ofiter mecanic din cadrul ARSVOM - Grup nave.


Rezultatele probei scrise - 04.01.2019

link icon 30Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 04.01.2019 (proba scrisa), in vederea ocuparii unui post, temporar vacant, de ofiter mecanic din cadrul ARSVOM - Grup nave.


Rezultatele probei practice pentru concursul organizat in 09.01.2019

link icon 30Rezultatele probei practice concursului organizat in data de 09.01.2019 (proba practica), in vederea ocuparii unui post, temporar vacant, de ofiter mecanic din cadrul ARSVOM - Grup nave.


Rezultatele finale ale concursului organizat in vederea ocuparii unui post, temporar vacant, de ofiter mecanic din cadrul ARSVOM - Grup nave

link icon 30Rezultatele finale ale concursului organizat in vederea ocuparii unui post, temporar vacant, de ofiter mecanic din cadrul ARSVOM - Grup nave.