Data limita de depunere a dosarelor este 04.01.2019 ora 16:00.

Proba scrisa: 11.01.2019 ora 09:00

Proba practica 14.01.2019 ora 11:00

link icon 30Conditii specifice de ocupare a postului


Tematica concursului

link icon 30Tematica pentru ocuparea postului SUBINGINER


Rezultatele probei de selectie pentru postul de subinginer

link icon 30Rezultatele selectiei concursului organizat in vederea ocuparii unui post, temporar vacant, de subinginer din cadrul ARSVOM - Grup nave.


Rezultatele probei scrise pentru postul de subinginer - 11.01.2019

link icon 30Rezultatele probei scrise la concursul organizat in vederea ocuparii unui post, temporar vacant, de subinginer din cadrul ARSVOM - Grup nave.

Data limita de depunere a dosarelor este 14.02.2019 ora 16:00.

Proba scrisa: 22.02.2019 ora 08:30

Proba practica 26.02.2019 ora 08:30

Concursul va fi organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

- OFITER PUNTE MARITIM - 4 posturi;

- OFITER MECANIC MARITIM - 2 posturi;

- TIMONIER MARITIM - 3 posturi;

- MOTORIST MARiTIM - 1 post;

- ELECTRICIAN DE BORD MARITIM - 1 post.

link icon 30Conditii specifice de ocupare a postului


Tematica concursului

link icon 30Tematica concursului pentru postul de OFITER PUNTE MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de OFITER MECANIC MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de TIMONIER MARITIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de MOTORIST MARiTIM


link icon 30Tematica concursului pentru postul de ELECTRICIAN DE BORD MARITIM


Rezultatele selectiei pentru concursul organizat in data de 22.02.2019

link icon 30Rezultatele selectiei pentru concursul organizat in data de 22.02.2019 (proba scrisa)


Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 22.02.2019

link icon 30Rezultatele participantilor la proba scrisa


Rezultatele probei practice pentru concursul organizat in data de 22.02.2019

link icon 30Rezultatele participantilor la proba practica


Rezultatele finale pentru concursul organizat in data de 22.02.2019

link icon 30Rezultatele finale si numele participantilor admisi

Data limita de depunere a dosarelor este 11.01.2019 ora 16:00

Proba scrisa: 21.01.2019 ora 09:00

Conditii specifice de ocupare a postului


Tematica concursului

Tematica pentru ocuparea postului CONTABIL IA


Rezultatele selectiei documentelor de concurs

Rezultatele selectiei documentelor concursului pentru ocuparea postului CONTABIL IA


Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului de contabil

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului CONTABIL IA


Rezultatele probei practice pentru ocuparea postului de contabil

Rezultatele probei practice la concursul pentru ocuparea postului CONTABIL IA


Rezultatele finale pentru ocuparea postului de contabil

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului CONTABIL IA

Dosarele se depun pana la data de 24.10.2018 ora 16:00

Proba scrisa se va tine in data de 31.10.2018 ora 10:00

Lista posturilor propuse pentru promovare:

 • ofiter punte maritim - 5 posturi;
 • sef grup scafandri - 1post;
 • conducator salupa - 1 post;
 • ofiter punte secund - 1 post;
 • ofiter mecanic secund - 1 post;
 • sef mecanic - 1 post;
 • referent I -1 post;
 • economist I - 1 post;
 • economist 2 - 2 posturi;
 • expert I - 1 post;
 • sef birou II - 1 post.

link icon 30Tematica si bibligrafie pentru examenul de promovare - 31.10.2018


REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULU DE PROMOVARE ORGANIZAT IN DATA DE 31.10.2018

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Proba scrisa Admis/Respins
1 Serban Simona 9,20 Admis
2 Chespi Vagdet 9,20 Admis
3 Stoica Cornelia 9,20 Admis
4 Grigore Ana Maria 9,33 Admis
5 Juguleanu Nicoleta 9,43 Admis
6 Hariton Catalin 8,66 Admis
7 Robescu Robert 9,33 Admis
8 Cataloi IIie Iulian 9,00 Admis
9 Iordan Lucian  9,17 Admis
10 Ardelianu Daniel 8,67 Admis
11 Lupu F. Catalin 9,00 Admis
12 Simion Ghe. Emanoil 8,83 Admis
13 Borza Cristian 8,17 Admis
14 Graur Marian 9,00 Admis
15 Buinita Marian 9,17 Admis
16 Minzat Ioan Georgel Absent Respins

 

* Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor.

ARSVOM deruleaza parteneriate de colaborare cu urmatoarele entitati:

 • PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA OVIDIUS, inregistrat cu nr. 4906/24.06.2015;
 • CONVENTIE DE COLABORARE, inregistrata cu nr. 512/19.01.2016;
 • ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN, inregistrat cu nr.9425/27.10.2016;
 • LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU, inregistrat cu nr. 1167/22.11.2017;
 • NEMO PRO DIVING SRL. inregistrat cu nr. 8829/19.09.2017;
 • SC TRIDENT SUB. SRL CONSTANTA, inregistrat cu nr. 425/19.01.2017;
 • SOCIETATEA MEDICALA DE PRIM AJUTOR -ASOCIATIA SALVATORILOR TOMITANI, inregistrat cu nr. 9796/23.10.2017.