CONDUCERE ARSVOM
 
CONFORM ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN OMT 1292/27.08.2018
 
 1   DIRECTOR GENERAL:  CRETU IULIAN 
 2  DIRECTOR EXPLOATARE:  IORDAN LUCIAN
 3   SEF SERVICIU PLANIFICARE INVESTITII:  PISICA COZMIN
 4  SEF SERVICIU ECONOMIC:  ANGHEL CARMEN NINA
 5   SEF BIROU TEHNIC:  DAN EMILIAN GEORGE
 6  BIROU RESURSE UMANE SI COMUNICARE :  JUGULEANU NICOLETA
 7  SERVICIUL COORDONARE SI SECURITATE OPERATIONALA:  CATALOI ILIE IULIAN
 8  GRUP SCAFANDRI:  ROBESCU ROBERT MARIAN

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2015 - 31.12.2015

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare –ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2016 - 31.12.2016

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare –ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
AGENTIEI ROMANE DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE 
IN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

 1.Misiunea institutiei publice , precum si obiectivele care trebuiau atinse in perioada anterioara:

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM ) este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor prin care se asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.

In indeplinirea obiectului de activitate , ARSVOM are urmatoarele atributii:

Concursul va fi organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

GRUP NAVE

  • Ofiter mecanic maritim- 1 post;
  • Marinar - 2 posturi;

COMPARTIMENT ACHIZITII

  • Inginer IA - 2 posturi;

COMPARTIMENT MEDICAL

  • Infirmiera - 1 post;

Data limita de depunere a dosarelor este 23.10.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 24.10.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 25.10.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 28.10.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 29.10.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 31.10.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scrisa: 01.11.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 04.11.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 05.11.2019 pana la ora 16.00

3. Proba practica: 06.11.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba interviu: 07.11.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba practica: 08.11.2019 pana la ora 10.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 08.11.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 11.11.2019 la ora 16.00


Concursul va fi organizat pentru:

  • ocuparea postului de Auditor intern - 1 posturi;

Data limita de depunere a dosarelor este 13.09.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 16.09.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 16.09.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 17.09.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 18.09.2019 pana la ora 16.00

INTERVIUL DE AVIZARE SE VA DESFASURA LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR BUCURESTI - COMPARTIMENTUL AUDIT, IN DATE DE 26.09.2019

2. Proba scrisa 30.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scria: 01.10.2019 la ora 12.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 02.10.2019 pana la ora 16.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 03.10.2019 pana la ora 16.00

3. Proba practica: 07.10.2019 la ora 08.30
Afisare rezultate proba practica: 08.10.2019 la ora 16.30
Termen depunere contestatii proba practica: 09.10.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 10.10.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 11.10.2019 la ora 16.00Declaratii de avere si interese - octombrie 2019

Declaratii de avere iunie 2019


Declaratii de avere iunie 2018

Declaratii de avere martie 2018Declaratii de avere 2017

Mai multe articole...