Achizitii publice

Achizitii publice 2018

 

Achizitii publice directe pe anul 2018

Documentatie achizitii publice directe


Achizitii publice 2013

 

Achizitii publice directe pe anul 2013

Documentatie achizitii publice directe

Raportare achizitii publice finalizate pe anul 2013

Raportare achizitii publice finalizate


Achizitii publice 2012

 

Achizitii publice aflate in pregatire

Documentatie achizitii publice aflate in pregatire

Achizitii publice aflate in derulare

Documentatie achizitii publice aflate in derulare

Achizitii publice finalizate

Documentatie achizitii publice finalizate

Stadiul de executie a contractelor incheiate in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica

Documentatie privind stadiul de executie a contractelor incheiate in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica