Angajari disponibile

Concurs organizat pentru ocuparea postului de REFERENT IA

Conditii specifice de ocupare a postului

Tematica pentru concurs

 DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 04.06.2020, ora 16.00

Selectia dosarelor de înscriere: 05.06.2020
Afisare rezultate selectie dosare: 09.06.2020 pana la ora 17.00
Termen depunere contestatii: 10.06.2020 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 11.06.2020 pana la ora 17.00

2. Proba scrisa: 16.06.2020 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scrisa: 17.06.2020 la ora 17.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 18.06.2020 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 19.06.2020 pana la ora 17.00

3. Interviu: 22.06.2020 la ora 09.00
Afisare rezultate proba interviu: 22.06.2020 la ora 17.00
Termen depunere contestatii proba interviu: 23.06.2020 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 24.06.2020 pana la ora 17.00

4. Afisare rezultate finale: 25.06.2020 la ora 17.00.