Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante 20.09.2019

Concursul va fi organizat pentru:

GRUP NAVE

  • ocuparea postului de Sef Mecanic maritim - 1 posturi;
  • ocuparea postului de Ofiter macanic maritim - 5 post;
  • ocuparea postului de Ofiter electrician maritim - 1 post;
  • ocuparea postului de Motorist maritim - 1 post

Data limita de depunere a dosarelor este 11.09.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 13.09.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 16.09.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 17.09.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 17.09.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 20.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scria: 20.09.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 23.09.2019 pana la ora 11.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 23.09.2019 pana la ora 15.00

3. Proba practica: 24.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba interviu: 24.09.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba practica: 25.09.2019 pana la ora 11.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 25.09.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 26.09.2019 la ora 16.00


Tematica pentru ocuparea postului de Sef mecanic maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Ofiter mecanic maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Ofiter electrician maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Motorist maritim


Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor de:

Sef Mecanic maritim,

Ofiter macanic maritim,

Ofiter electrician maritim,

Motorist maritim


Rezultatele probei scrise pentru posturile de:

Sef Mecanic maritim,

Ofiter macanic maritim,

Ofiter electrician maritim,

Motorist maritim


Rezultatul probei practice pentru posturile de:

Sef Mecanic maritim,

Ofiter macanic maritim,

Ofiter electrician maritim,

Motorist maritim


Centralizator si procesul verbal cu rezultatele finale pentru posturile de:

Sef Mecanic maritim,

Ofiter macanic maritim,

Ofiter electrician maritim,

Motorist maritim