Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante 19.09.2019

Concursul va fi organizat pentru:

GRUP NAVE

  • ocuparea postului de Comandant maritim - 2 posturi;
  • ocuparea postului de Timonier maritim - 2 post;
  • ocuparea postului de Conducator salupa - 1 post;

TESA - Serviciul tehnic

  • Inginer IA - 1 post

Data limita de depunere a dosarelor este 11.09.2019 ora 16:00.

1. Selectia dosarelor de inscriere: 13.09.2019
Afisare rezultate selectie dosare: 16.09.2019 pana la ora 16.00
Termen depunere contestatii: 17.09.2019 pana la ora 12.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 17.09.2019 pana la ora 16.00

2. Proba scrisa 19.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba scria: 19.09.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba scrisa: 20.09.2019 pana la ora 10.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate 20.09.2019 pana la ora 15.00

3. Proba practica: 23.09.2019 la ora 09.00
Afisare rezultate proba practica: 24.09.2019 la ora 16.00
Termen depunere contestatii proba practica: 25.09.2019 pana la ora 11.00
Termen solutionare contestatii si comunicare rezultate: 25.09.2019 pana la ora 16.00

4. Afisare rezultate finale: 26.09.2019 la ora 16.00


Tematica pentru ocuparea postului deComandant maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Timonier maritim


Tematica pentru ocuparea postului de Conducator salupa


Tematica pentru ocuparea postului de Inginer IA - birou tehnic


Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea postului de Inginer IA - birou tehnic


Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor de:

Comandant maritim,

Timonier maritim,

Conducator salupa


Rezultatele probei scrise pentru posturile de:

Comandant maritim,

Timonier maritim,

Conducator salupa


Rezultatul probei practice pentru posturile de:

Comandant maritim,

Timonier maritim,

Conducator salupa,

Inginer IA - TESA


Centralizator si procesul vebal cu rezultatele finale pentru posturile de:

Comandant maritim,

Timonier maritim,

Conducator salupa,

Inginer IA - TESA