Concurs pentru ocuparea postului de CONTABIL IA - 11.01.2019

Data limita de depunere a dosarelor este 11.01.2019 ora 16:00

Proba scrisa: 21.01.2019 ora 09:00


Tematica concursului


Rezultatele selectiei documentelor de concurs


Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului de contabil


Rezultatele probei practice pentru ocuparea postului de contabil


Rezultatele finale pentru ocuparea postului de contabil