Program de lucru cu publicul

LUNI-JOI 08.00 - 16.30
VINERI 08.00 - 14.00

ANGAJARI - CONCURSURI


Dreptul la petitionare

Dreptul la petitionare este garantat de Constitutia Romaniei, art. 51.

Activitatea de solutionare a petitiilor este reglementata prin Ordonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.
Prin petitie se intelege: cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea, formulata in scris sau prin posta electronica, adresata institutiilor si autoritatilor publice.
Dreptul de petitionare, conform art.1 din ordonanta sus-amintita, poate fi exercitat de catre:
  • cetateni
  • organizatiile legal constituite, acestea putand formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta.

Petitia trebuie sa contina, cel putin, urmatoarele elemente: Modelpetitie.doc

  • datele de identificare ale petitionarului (nume, prenume, adresa, e-mail, un numar de telefon la care poate fi contactat)
  • semnatura
  • aspecte relevante referitoare la subiectul petitiei
  • copii ale unor documente justificative (daca este cazul).
Petitiile astfel redactate vor fi depuse la sediul ARSVOM , prin:
  • posta: Incinta Port , Dana 78, Constanta, Cod postal 900900
  • fax: 0241672728;
  • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • depunere directa la adresa sus-mentionata.

IMPORTANT

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza potrivit legii.
 
Copyright © 2018 Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare. All Rights Reserved.
Free joomla themes, hosting video.