Prezentare generala

 

Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe MareARSVOM, este institutie publica cu personalitate juridica si a fost infiintata prin O.G.. nr. 33/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2004.
ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.
In indeplinirea obiectului sau de activitate, ARSVOM are urmatoarele atributii:

a) duce la indeplinire obligatiile ce revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare;

b) indeplineste sarcinile care ii revin din planul national de pregatire, raspuns si cooperare in caz de poluare marina;

c) executa interventii in caz de poluare;

d) executa pe baza contractuala, conform Legii nr. 337/2004, urmatoarele prestari de servicii:

  • efectuarea operatiilor de cautare, asistenta si salvare;
  • dezesuarea, ranfluarea navelor si epavelor;
  • prestatii de scafandrerie;
  • remorcaje interne si internationale;
  • lucrari necesare la nave conform specificului activitatii;
  • stingerea incendiilor;
  • spargerea ghetii in porturi si pe caile navigabile.

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

Cariere

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ORGANIZAT IN DATA DE 31.10.2018

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Proba scrisa Admis/Respins
1 Serban Simona 9,20 Admis
2 Chespi Vagdet 9,20 Admis
3 Stoica Cornelia 9,20 Admis
4 Grigore Ana Maria 9,33 Admis
5 Juguleanu Nicoleta 9,43 Admis
6 Hariton Catalin 8,66 Admis
7 Robescu Robert 9,33 Admis
8 Cataloi IIie Iulian 9,00 Admis
9 Iordan Lucian  9,17 Admis
10 Ardelianu Daniel 8,67 Admis
11 Lupu F. Catalin 9,00 Admis
12 Simion Ghe. Emanoil 8,83 Admis
13 Borza Cristian 8,17 Admis
14 Graur Marian 9,00 Admis
15 Buinita Marian 9,17 Admis
16 Minzat Ioan Georgel Absent Respins